Inleiding
Als 2* – duiker heb je al veel ervaring opgedaan met duiken. Je hebt inmiddels een flink aantal duiken gemaakt zodat je jezelf oprecht als een ervaren duiker kunt zien.  Als je het leuk vindt om deze duikervaring in te zetten om lager gebrevetteerde duikers te begeleiden en om ook instructeurs binnen Gejo te assisteren tijdens de opleiding, dan is de 3-sters opleiding wellicht iets voor jou.

De 3*-duikopleiding is een opleiding van verdieping: in deze opleiding worden de puntjes op de i gezet en de achtergronden van wat je tot nu toe als vaste gegevens hebt aangenomen verduidelijkt, je leert leiding geven aan andere duikers en hoe nog beter te reageren bij een duikongeval. Als 3-sters duiker wordt je dan ook ingezet als oppervlaktecoördinator tijdens de verenigingsduiken van Gejo.

Brevetdoelstellingen
Als 3*-duiker word je opgeleid tot ‘begeleidend duiker’.
Zo leer je hoe je gebrevetteerde duikers kunt begeleiden tijdens een clubduik (in de voorbereiding, op de kant en in het water). Je leert in het onderdeel ‘duikleider’ ook hoe je rol van oppervlaktecoördinator bij verenigingsduiken vervult. Daarnaast kan een 3*-duiker een duiker in opleiding begeleiden die nog niet over het juiste brevet beschikt, maar al wel met een instructeur opleidingsduiken heeft gemaakt. De 3*-duiker is hier begeleider en leidend duiker.
Als 3*-duiker kun je ook ingezet worden als assistent van een instructeur. Ook leer je hoe je duikers in opleiding kan begeleiden door duikvaardigheden met hen te oefenen Hiertoe leer je ook je duikvaardigheden op demonstratieniveau uit te voeren. Als je als 3*-duiker een duiker in opleiding begeleidt, gelden de volgende regels:

 • je leert geen nieuwe vaardigheden aan, dat is voorbehouden aan instructeurs;
 • je oefent vaardigheden die de duiker in opleiding al eens met zijn instructeur heeft gedaan;
 • je voert je oefeningen altijd uit in overleg met de instructeur / hoofdtrainer;
 • je mag geen vaardigheden oefenen met duikers die in opleiding zijn voor het 1*-duikbrevet: duikers die nog niet over een brevet beschikken, moeten altijd worden begeleid door een instructeur. Er is een uitzondering op deze regel. Als 3*-duiker mag je een 1*-duiker-in-opleiding in buitenwater begeleiden tijdens een ‘funduik’, of in plat Nederlands, simpel onder water rondzwemmen voor het plezier en het opdoen van ervaring.

Tenslotte worden je recente inzichten in de decompressietheorie aangeboden. Zo weet je straks precies hoe het zit met de effecten van herhalingsduiken, jojoën, te weinig water drinken enzovoort. Met die wetenschap kun je je eigen duikveiligheid en die van je buddy’s nog verder vergroten. Echter, ook de 3*-duiker duikt binnen de nul tijden en maakt dus geen duiken met verplichte decompressiestops.

Vereisten
Om het 3*- brevet te kunnen behalen, dien je:

 • lid zijn van de NOB;
 • minimaal 15 jaar zijn;
 • in het bezit te zijn van een NOB 2*-duikbrevet (of gelijkwaardig);
 • minimaal 60 gelogde buitenwaterduiken hebben gemaakt ;

De duiken die je in deze en in je vorige opleiding hebt gemaakt, tellen hierbij mee. Om te borgen dat je duikervaring voldoende divers is, gelden voor de samenstelling van die 60 duiken de volgende regels:

 • ten minste 30 duiken in Nederlands water
 • ten minste 10 duiken dieper dan 20 meter
 • ten minste 5 nachtduiken
 • ten minste 8 getijdenwaterduiken*
 • ten minste 7 duiken onder moeilijkere omstandigheden, waarbij je de keuze hebt uit:
  • in water kouder dan 10 graden
  • in water waarbij het zicht minder is dan 2 meter
  • in getijdenwater**

*Deze duiken moeten in West-Europees getijdenwater gemaakt zijn.
**Deze duiken mogen ook ergens anders zijn gemaakt, waarbij er in ieder geval gedoken is op de kentering.

 • beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport;
 • kunnen reanimeren*
 • zuurstof kunnen toedienen*
  *De kosten van de training van deze vaardigheden worden tijdens de 3*-opleiding door de vereniging bekostigd.

Erkenning brevet
De 3*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Dive Master. Dit is een internationaal bekende benaming en NEN gecertificeerd (#14153-2), waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat je in je opleiding hebt geleerd.

Als 3*-duiker kun je je verder bekwamen in het assisteren bij duiklessen of het organiseren en uitvoeren van introductieduiken door het volgen van de opleiding tot Duikbegeleider of zelf duikles gaan geven door het volgen van de opleiding tot 2-sters Instructeur.

Als 3*-duiker kun je de volgende specialisaties volgen: Decompressieduiken, Nitrox Gevorderd, Grotduiktechnieken Open Water.

Contactmomenten en planning
De 3*-opleiding is een opleiding waarbij je met een instructeur ‘meeloopt’ en je je onder ‘brevetdoelstellingen’ beschreven vaardigheden eigen maakt. Het zal grotendeels het karakter hebben van een stage, waarbij de instructeur als voorbeeld en opleider optreedt. Dit houdt dat je als 3*-duiker in opleiding zowel in het zwembad als in buitenwater duiklessen van de instructeur bijwoont.

Daarnaast zal de instructeur je de demonstratievaardigheden aanleren en je de benodigde theorie aanbieden. Indien er meerdere 3*-duikers in opleiding zijn zal het aanleren van demonstratievaardigheden en theorie in groepsverband plaatsvinden.

Tijdens de opleiding zul je een verenigingsduik zelf op een veilige wijze te plannen, te organiseren en uit te voeren,  de rol als oppervlaktecoördinator vervullen, als ook duikers in opleiding binnen je brevetbevoegdheden begeleiden.

Kosten
De kosten (inclusief lesboek/brevettering, exclusief materialen, flesvullingen en duikvergunning Vinkeveen) voor de cursus bedragen  ongeveer € 175,– (op dit moment nog indicatief). Verder dien je rekening te houden met extra kosten zoals reiskosten naar Zeeland, Vinkeveen of een andere duiklocatie. Als Duikteam Gejo vinden wij het belangrijk dat elk duikend lid kan reanimeren en deze vaardigheid up-to-date houdt. De kosten voor het volgen van een herhaalcursus reanimatie wordt dan ook door Gejo vergoed.

Aanmelden
Wil je meedoen en/of meer informatie over de opleiding meld je dan aan vóór 1 november (aanmelden doe je per email: opleidingen@duikteamgejo.nl). Ik zal in de tweede helft van november (datum nog nader vast te stellen) een informatiebijeenkomst over de opleiding geven.

Met vriendelijke groet,

Namens de opleidingscommissie

Inez Verwey
(opleidingen@duikteamgejo.nl)