Bijgevoegd de notulen van de online ALV van 6 maart 2021

Notulen ALV 06032021