Bijgevoegd de notulen van de extra ALV van 18 juli 2020

https://www.duikteamgejo.nl/wp-content/uploads/2020/08/Notulen-ALV-18072020.pdf